Materiały ścierne

Materiał ścierny służy do obróbki powierzchni poprzez wykorzystanie właściwości ziarna ściernego.
Ziarnem ściernym może być np.: korund, węglik krzemu, azotek boru lub diament.
Obróbka ścierna cechuje się małą głębokością skrawania.

Asortyment

  • narzędzia ścierne ze spoiwem żywicznym /ściernice płaskie, pierścieniowe, walcowe, garnkowe, tarczowe, płaskie do przecinania, trzpieniowe, segmenty i osełki/
  • narzędzia ścierne ze spoiwem ceramicznym /ściernice płaskie, pierścieniowe, garnkowe, talerzowe, trzpieniowe walcowe, stożkowe i kuliste, segmenty i osełki/
  • narzędzia ścierne półelastyczne /ściernice lamelkowe, z nasypem profilowym, krążki do czyszczenia, szlifowania i polerowania/
  • płótna i papiery ścierne