BHP, chemia techniczna

BHP

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY czyli BHP – skrót obejmujący zbiór norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych i technicznych mających na celu ochronę życia i zdrowia pracownika, a także zapewnienie mu dobrych warunków w miejscu wykonywania pracy, nie narażając go na ryzyko wypadku lub choroby zawodowej.

Oferujemy elementy ochrony twarzy, jak: maski, półmaski, filtry 3M.

Chemia techniczna

Przyjęta powszechnie nazwa dot. chemii przemysłowej obejmująca środki o ściśle określonych właściwościach stosowane w przemyśle, pracach mechanicznych czy naprawczych.

W naszej ofercie: kleje, uszczelnienia, środki do trawienia i pasywacji.