Armatura przemysłowa

W przemyśle tym sformułowaniem określa się moduły czy podzespoły pozwalające na wykonanie kompletnej instalacji czy sieci do przepływu określonego medium roboczego.
W tej grupie branżowej możemy dokonać różnych podziałów armatury – oto przykładowa klasyfikacja

  • ze względu na jej zastosowanie /np. armatura dla branży przemysłowej, spożywczej czy farmaceutycznej/,
  • ze względu na funkcję jaką pełni /np. armatura zaporowa, regulacyjna, kontrolna/,
  • czy sposobu montażu /np. skręcana, spawana czy gwintowana/.

Oferujemy:

  • zasuwy, zawory, przepustnice
  • kołnierze, płyty uszczelkarskie i uszczelki /także wycinane wg potrzeb/
  • osze ssawne, osadniki, odwadniacze, pompy